üles
pühapäev, 16. veebruar 2020
Arhiiv Uudisvoog Kaastöö
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Toimub

Õpilaste sünnipäevad

16. veebruar

17. veebruar

18. veebruar

19. veebruar

20. veebruar

21. veebruar

22. veebruar

23. veebruar

Töötajate sünnipäevad

16. veebruar

18. veebruar

21. veebruar

Artikkel, avaldatud 3. september 2019, vaadatud 971 korda

Kooli õppenõukogu kiitis heaks olulisemad muudatused põhikooli õpilaste jaoks õppetegevuses ja korralduses antud õppeaastaks:

1. Õppeaastas on kolm trimestrit.

2. 4.–9. klassides toimub mitteeristav hindamine (arvestatud "AR" või mittearvestatud "MA") kehalises kasvatuses, muusikas, kunstis, käsitöös ja kodunduses või tehnoloogiaõpetuses, kõigis valikainetes, 5. kl inimeseõpetuses, 5.–6. kl inimese- ja ühiskonnaõpetuses. Iga õpetaja fikseerib hindamise kriteeriumid oma ainekaardis. Põhikooli lõpetamisel või õpilase koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viie palli süsteemis.

3. Poolaasta kokkuvõtvad hinded on ühe nädalatunniga õppeainetes ja/või kehalises kasvatuses, muusikas, kunstis, käsitöös ja kodunduses või tehnoloogiaõpetuses, valikainetes. Poolaasta kokkuvõttev hinne pannakse e-koolis II trimestrile 17. jaanuariks ja 1. juuniks 2020.

4. Vaid aastahinne (mitteeristav hindamine) on 8. klassi loodusainete praktikas.

5. 7.–9.kl järelvastamisele registreerimine esmaspäevaks lõppeb eelmise nädala neljapäeva õhtul. Järeltööd teha sooviv õpilane lepib selle eelnevalt antud aineõpetajaga kokku. Õpetaja fikseerib vastava korra oma ainekaardis. Järelvastamine algab 16. septembrist 2019.

6. Kõigil 1.–4. kl õpilastel on kohustus kasutada õpilaspäevikut (ostavad kauplusest). Alates 5. kl on õpilaspäeviku kasutamine vabatahtlik.

7. 1.b, 2.b ja 2.c klassis rakendavad klassiõpetajad VEPA metoodikat.

Edukat ja meeldejäävat kooliaasat kogu kooliperele ning meie lastevanematele!

Anu Saabas,
õppealajuhataja
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Galerii