üles
teisipäev, 11. mai 2021
Arhiiv Uudisvoog Kaastöö
YoutubeFacebookInstagram

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Artiklite sarjad

Rubriigid

Valdkonnad

Õpilaste sünnipäevad

11. mai

12. mai

13. mai

14. mai

15. mai

16. mai

17. mai

18. mai

Töötajate sünnipäevad

17. mai

Artikkel, avaldatud 30. august 2019, vaadatud 1452 korda, autor Raili Kaubi, käsitööõpetaja
Projektis osalenud õpetajad Leedus Autor/allikas: erakogu

Kaks aastat kestev Erasmus+ projekt Gifted and Talented Educational Support (GATES) sai alguse 2017. aasta sügisel. Projektis osalesid õpetajad Eestist, Hispaaniast, Leedust, Türgist ja Poolast.

Projekt keskendus andekate õpilaste märkamisele ja arendamisele.

Esimesena võõrustas projektipartnereid Kuressaare Gümnaasium. Nädala jooksul (28. nov – 2. dets 2017) kuulasime MTÜ Eesti Talendikeskuse lektorite Viire Sepa, Stanislav Nemerzhitski ja Eda Heinla loenguid erinevatest andekuse vormidest, loovusest nii formaalse kui ka mitteformaalse hariduse kontekstis. Tallinna Ülikooli magistrandi juhendamisel osalesime aktiivõppe meetodite õpitoas. Koolituse käigus kaardistasime tegevused andekate õpilastega erinevates riikides ja jagasime üksteisega kogemusi. Projektis osalejad said võimaluse külastada õppetunde ning arutleda nähtu üle. Vaata fotosid.

Projekti teine kokkusaamine toimus Lleidas Hispaanias 14.–18. mail 2018. Col·legi El Carme lasteaed-põhikooli õpetajad tutvustasid koolis läbiviidavaid projekte, erinevatel tasemetel õpetamist (Kimono, Step up, Improvement planning). Ülikoolide spetsialistid ja lastevanemate ühendus rääkisid oma kogemustest ja andekate arendamise süsteemist Kataloonias. Loengutes puudutati andekate õpilaste loovuse erinevaid aspekte ning emotsionaalsust. Vaata fotosid.

20.–24. nov 2018 jätkus projekt Türgis İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi teadus-ja huvikoolis. Kool tegutseb kolm korda nädalas (õhtuti ning laupäeviti). Kooli valitakse õpilased IQ-testide alusel. Sama tüüpi koole leidub kogu Türgis ning nende tegevust koordineeritakse riikliku haridusameti poolt. Koolis tutvustati erinevate valdkondade tegemisi, külastasime õppetunde (teadus-, kunsti- ja näitlemise klass). Oma ala professionaalid erinevatest ülikoolidest rõhutasid loovuse olulisust ning andekate laste erisuste arvestamise vajadust õppetöö organiseerimisel tavaklassis. Vaata fotosid.

24.–30. märtsil 2019 koguneti Poolas Krakowis Zespól Szkól Ogólnoksztalcacych nr 53 põhikoolis. Loengutel käsitleti multiintelligentsust, keskenduti mõttele – iga õpilane on andekas. Osalesime linna koolide minikonverentsil, kus tutvustasime ka oma kooli tegevusi andekate laste arendamisel ning kuulasime erinevate riikide esitlusi tööst andekate õpilastega. Külastasime 7. klassi õpilaste muuseumitundi, osalesime koos kooli õpilastega ajalookonverentsil ja töötubades. Vaata fotosid.

Viimane kokkusaamine toimus 6.–10. mail 2019 Leedus, kus võõrustajaks oli Jonava Raimundas Samulevicius Progymnasium. Sel korral keskenduti põhiliselt koolis toimivatele projektidele, tegevustele andekate õpilastega, sealhulgas esitleti huviringide ja õpilasomavalitsuse tööd. Erakordse elamuse pakkus koolis tegutseva näiteringi nn tundeteatri Leedu kultuuri ja traditsioone tutvustav etendus. Linnamuuseumis osalesime etnograafia töötoas. Loengutest oli kõige huvipakkuvam „The Art of Hosting”. Sellele järgnevalt valmis praktilise meeskonnatööna antud meetodist lähtuvalt kogu GATES projekti reflekteeriv skemaatiline tegevuskava. Õppisime visualiseerimist õppeprotsessis. Vaata fotosid.

Kõikides külastatud riikides tutvusime kohalike vaatamisväärsustega ja kultuuriga. Toimusid vastuvõtud linnavalitsustes, haridusametites.

Kogu projekti vältel saime mitmekülgseid teoreetilisi teadmisi tööst andekate õpilastega. Õppisime erinevate riikide kogemustest ja võime tõdeda, et andekas laps on väljakutse nii perele, koolile kui kogu ühiskonnale.

Projekti tulemusena valmis eelprojekt tööks meie kooli andekate õpilastega.

Andekus vajab märkamist, toetamist – lihtsalt teistsugust lähenemist.

Grete Pihl, Marit Tarkin, Raili Kaubi

Raili Kaubi,
käsitööõpetaja
Jaga: Twitter Facebook Leia meid Instagramist!

Galerii