Vastuvõtt X klassi
KG söökla rahuloluuuring
neljapäev, 22. märts 2018
Arhiiv Uudisvoog Kaastöö

Otsi

Sisesta otsitav sõna...
...või sind huvitav kuu:

Rubriigid

Valdkonnad

Toimub

Õpilaste sünnipäevad

22. märts

23. märts

24. märts

25. märts

26. märts

27. märts

28. märts

29. märts

Töötajate sünnipäevad

23. märts

24. märts

27. märts

Uudis, avaldatud 7. märts 2018, vaadatud 849 korda
KG Uhkus Autor/allikas: erakogu

KG35 toimkond kuulutas välja konkursi KG Uhkus, et tunnustada inimesi, kes on meie kooli oma tubli töö ja abiga aidanud. Järgmine KG Uhkus antaksegi välja sel aastal Kuressaare Gümnaasiumi 40. juubelil.

Ettepanekuid seekordseks aunimetuse andmiseks ootame hiljemalt neljapäevaks, 29. märtsiks kõikidelt Kuressaare Gümnaasiumiga seotud inimestelt – nendeks võivad olla õpilased, vilistlased, õpetajad, lapsevanemad, organisatsioonid.

Ettepanekud saata aadressile kool@oesel.edu.ee märksõnaga KG UHKUS koos lühikese põhjendusega.

2013. aastal sai  KG Uhkuse aunimetuse Kuressaare Gümnaasiumi kauaaegne füüsikaõpetaja Hilja Metsmaa.

Statuut

  1. KG UHKUS on aunimetus, mis antakse välja Kuressaare Gümnaasiumile osutatud teenete tunnustamiseks.
  2. Aunimetusega tänatakse inimesi, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Kuressaare Gümnaasiumi edenemisele, samuti kooli vilistlasi, kes on silma paistnud erilise või olulise saavutusega.
  3. KG UHKUS-e andmise taotlusi on õigus esitada kõigil Kuressaare Gümnaasiumiga seotud inimestel (õpilased, õpetajad, vilistlased, eraisikud), ühendustel, ettevõtetel jms.
  4. Kirjalik ettepanek KG UHKUS-e andmiseks esitatakse Kuressaare Gümnaasiumi juubeliaastal selleks moodustatud komisjonile, kes avaldab kandidaatide esitamise tähtaja kooli kodulehel. Komisjoni kuuluvad KG juubelikomisjoni esimees, õppealajuhatajate esindaja ning aineosakondade juhid. Ettepanekud saata aadressile kool@oesel.edu.ee märksõnaga KG UHKUS
  5. Komisjoni poolt läbi vaadatud ja välja valitud aunimetuse kandidaadid lähevad otsustamisele Kuressaare Gümnaasiumi töötajaskonna seas kas elektrooniliselt või paberkandjal, kus lihthäälteenamusega otsustatakse KG UHKUS-e aunimetuse saaja. Igal hääletajal on üks hääl.
  6. KG UHKUS-e annab autasustatutele pidulikult kätte Kuressaare Gümnaasiumi direktor Kuressaare Gümnaasiumi juubeli aktusel.
  7. KG UHKUS-e saanud isikute nimed avaldatakse Kuressaare Gümnaasiumi kodulehel ja kantakse plaadile graveerituna kooli seinale.
  8. KG UHKUS-e saanud isik saab tunnustamiseks tänukivi (koolimaja ees paikneva KG kivi miniatuurse kujutise), millel on graveering VABADUS. ILU. TÕDE, aunimetuse saaja nimi ja väljaandmise aasta.
Eve Tuisk,
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kuulutused

Konkursid

Galerii