Rahvusvahelised organisatsioonid

Kas väide on õige või vale?

Eesti on ÜRO liige alates 1991.a.
Eesti on Euroopa Liidu liige alates 2002.a.
Eurroopa integratsiooniks e. lõiminguks nimetatakse Euroopa riikide vahelisi lähenemisprotsesse.
Eesti on Euroopa Nõukogu liige.
Euroopa Liidu ainsaks eesmärgiks on majandusliku koostöö arendamine.