Õpilasürituse stsenaarium: Põhikooli valikeksam (13. juuni 2012. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 15. mai 2012. a. kell 14.54
Üritus muudetud: 15. mai 2012. a. kell 14.54
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
1) hinnata riiklikes õppekavades määratletud õpitulemuste saavutatust eksamiainetes;
2) saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;
3) suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi;
4) siduda järjestikuseid haridusastmeid ja -tasemeid.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Toimumise aeg:
k.10-14
Toimumise koht:
200A; 200; 301; 303; 103; 408; 409
Sihtgrupp:
9.kl õpilased
Kirjeldus:
eksam
Vastutaja:
Anu Saabas
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)