Õpilasürituse stsenaarium: Põhikooli matemaatika lõpueksam ( 8. juuni 2012. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 15. mai 2012. a. kell 14.50
Üritus muudetud: 15. mai 2012. a. kell 14.50
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
1) hinnata riiklikes õppekavades määratletud õpitulemuste saavutatust eksamiainetes;
2) saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;
3) suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi;
4) siduda järjestikuseid haridusastmeid ja -tasemeid.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Toimumise aeg:
k.10 - 14
Toimumise koht:
401; 403; 405; 406
Sihtgrupp:
9.kl õpilased
Kirjeldus:
eksam
Vastutaja:
Signe Vahkal
Korraldustoimkond:
matemaatika osakonna õpetajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)