Õpilasürituse stsenaarium: Tean ja oskan II kooliastmele (28. märts 2012. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Grete Pihl, klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja
Üritus sisestatud: 26. märts 2012. a. kell 23.21
Üritus muudetud: 26. märts 2012. a. kell 23.21
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
1) teadmiste-oskuste saamine õpiülesannetega toimetulekuks (teabe otsimine teatmeteostest, sõnastikest, atlasest, teabe käsitlemine, materjali töötlemine ja vormistamine, kasutatud allikate märkimine);
2) iseseisva, individuaalse ja rühmatöö, koostöö- ja meeskonnatööoskuste omandamine;
3) funktsionaalse lugemise oskuse arendamine;
4) õpilase silmaringi laienemine erinevate teabeallikate kasutamise kaudu
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • õpipädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • teabekeskkond
Toimumise aeg:
Kell 10.00-10.45
Toimumise koht:
Kooli raamatukogu
Sihtgrupp:
4.-6.kl
Kirjeldus:
Traditsiooniline õpioskuste viktoriin II kooliastme õpilastele toimub kord õppeveerandis kooli raamatukogus. Igast klassist osaleb üks 4-liikmeline võistkond. Viktoriini küsimused põhinevad järgneval:
1) loogika, nuputamine, (funktsionaalne lugemisoskus) teksti mõistmine
2) teatmeteoste kasutamine, tabelite, diagrammide ja skeemide lugemine ja koostamine.

Üritus läheb arvesse klassidevahelises võistluses.
Vastutaja:
Ruth Jasmin
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)