Õpilasürituse stsenaarium: Sõbrapäev KG-s (14. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 10. veebruar 2020. a. kell 09.34
Üritus muudetud: 10. veebruar 2020. a. kell 09.34
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Eesti rahvakultuuri ja rahvakunsti tutvustamine õpilastele. Sõbrapäeva tähistamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
8:00-22:00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
8.50 mängitakse aulas mänge, 9.45 ja 10.45 on tantsuvahetunnid.

Sõbrapäeval kanna koolis sõbraga matchivaid riideid ja postita sellest pilt Instagrami #KGsõbrapäev

19:00 Toimub aulas sõbrapäevadisko. Võta kaasa hea tuju!

Riided tuleb peole tulles viia alla üldgarderoobi,
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Õpilasesindus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)