Õpilasürituse stsenaarium: 9. klassi lõpuaktus (17. juuni 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 13. jaanuar 2020. a. kell 13.22
Üritus muudetud: 13. jaanuar 2020. a. kell 13.22
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kultuuriline identiteet
  • tervis ja ohutus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
13.00
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
-
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)