Õpilasürituse stsenaarium: 12.klassi lõpetamine (20. juuni 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 13. jaanuar 2020. a. kell 13.19
Üritus muudetud: 13. jaanuar 2020. a. kell 13.19
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 14.00
Toimumise koht:
Kuressaare spordikeskus
Sihtgrupp:
12. klassid, lapsevanemad
Kirjeldus:
Lõpuaktus algab kell 14.00, peale aktust toimub spordihoone sisehoovis pildistamine ja õnnitlemine
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)