Õpilasürituse stsenaarium: Väike Uba "Muinasjuttude jälgedes" ( 9. aprill 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Raina Tiidovee, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 8. jaanuar 2020. a. kell 13.44
Üritus muudetud: 4. märts 2020. a. kell 15.06
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
kell 9.00 - 12.00
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
1. kooliaste
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Raina Tiidovee
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)