Õpilasürituse stsenaarium: 12c klassi heategevusmüük (19. detsember 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maren Asumets, võõrkeeleõpetaja
Üritus sisestatud: 18. detsember 2019. a. kell 11.25
Üritus muudetud: 18. detsember 2019. a. kell 11.25
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Heategevusprogrammi "Jõulutunnel" toetamine
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • suhtluspädevus
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.00-14.00 Talveaias
Toimumise koht:
KG Talveaed
Sihtgrupp:
KG õpilased ja personal
Kirjeldus:
Kella 10.00 - 14.00- ni müüvad 12c õpilased vahetundides Talveaias kaupu korjates raha jõulutunneli toetuseks
Vastutaja:
Maren Asumets
Korraldustoimkond:
12c klassi õpilased

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)