Õpilasürituse stsenaarium: Eesti noorte lauljate konkurss Solistica 2020 (31. jaanuar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Pilvi Karu, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 25. november 2019. a. kell 11.25
Üritus muudetud: 25. november 2019. a. kell 11.25
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
31.01. - 01.02.2020
Toimumise koht:
KGs kogu majas
Sihtgrupp:
Kõigile KG muusikahuvilistele õpilastele ja töötajatele, Saaremaa elanikele ja üle Eesti siia saabuvatele lauljatele, nende peredele ja juhendajatele
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Pilvi Karu
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)