Õpilasürituse stsenaarium: Kadripäev (25. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 19. november 2019. a. kell 09.31
Üritus muudetud: 19. november 2019. a. kell 09.31
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Eesti rahvakalendri tähtpäeva tähistamine ja sealjuures traditsioonide meeleshoidmine.

Kadripäev on eestlastel vana ja rikkaliku kombestikuga tähtpäev, mis tagas karjaõnne. Juba sada aastat on see aga ennekõike kadride ehk kadrisantide jooksmise aeg kui maskeeritakse ja kogutakse andeid. Laulud ja kogu kadrirituaal sarnaneb mardipäeva omaga, samuti õnnistamissõnad ja manamised, mida kadrid pererahvale lausuvad.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
8.50 viktoriin aulas
9.45 tantsuvahetund aulas
10.45 mänguvahetund aulas
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium, aula
Sihtgrupp:
1.-12 klass ja õpetajad
Kirjeldus:
Kadripäeva puhul palume kogu kooliperel riietuda valgesse kuna Kadrisandid on läbi aegade kandnud valgeid ja ilusaid rõivaid.

Ootame vahetundide ajal kõiki aulasse koos tegutsema!
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)