Õpilasürituse stsenaarium: Eesti päev (21. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anni Haandi, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Üritus sisestatud: 12. november 2019. a. kell 16.34
Üritus muudetud: 12. november 2019. a. kell 16.34
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Aktused aulas
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
1.-12.klass
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Anni Haandi
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)