Õpilasürituse stsenaarium: KG PRO'19 ( 2. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 30. oktoober 2019. a. kell 08.28
Üritus muudetud: 1. november 2019. a. kell 09.22
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
KG PRO aitab koolimeeskondadel valmistuda vabariiklikeks robootikavõistlusteks. Õpitoad arendavad osalejates erinevaid oskusi.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
KG PRO'19 piirkondlik üritus toimub KG's 2. novembril 9.30-15.00
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
Lääne-Eesti saared
Kirjeldus:
09.30 Registreerimine
09.50 Ürituse avamine
10.00 Töötoad (ruumid 205, 215, 217 225 aula)
12.00 Lõuna
12.15 Võistlusele registreerimine
12.40 Võistlused
14.40 Lõpetamine
Vastutaja:
Olle Arak
Korraldustoimkond:
Olle Arak
Nikolai Räbin
Madli-Maria Naulainen

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)