Õpilasürituse stsenaarium: Klassidevahelise sulgpallivõistluse finaal (24. jaanuar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 28. oktoober 2019. a. kell 12.59
Üritus muudetud: 22. jaanuar 2020. a. kell 10.00
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Populariseerida sulgpalli- ja võrkpallimängu ning arendada meeskonnatööoskusi. Selgitada parimad sulgpallimängu võistkonnad.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • teabekeskkond
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Toimumise koht:
KG võimla
Sihtgrupp:
7.-12. kl
Kirjeldus:
Toimumise aeg: 20.01 ja 24.01 14.00

Osalejad: võistkonda kuulub 5 liiget + 1 varuliige

Registreerimine: registreerida saab 16. jaanuarini kell 15.00. Võistkonna registreerimiseks saata messengeri Kätlin Kuusikule või e-posti aadressile klass ja võistkonna kapteni nimi.

Võistluse reeglid:
võistluse reeglid on mugandatud ja kohandatud 5-liikmelise võistkonna mänguks.

Palling
Iga geim algab pallinguga (serviga) paremalt väljakupoolelt (servialast). Pall peab lendama diagonaalselt vastuvõtja parempoolsele pallingualale. Jalg ei tohi asetseda joonel. Pallingu ajal kuni löögi momendini ei tohi servija ega vastuvõtja muuta keha asendit ega tõsta jalgu (jalalaba osalist tõstmist ei loeta veaks).
Servil peab pall läbituma eest kasti joone. Pallingu momendil ei tohi reketi raam tõusta kõrgemale vöö tasapinnast, reketi pea aga reketit hoidva käe randmest. Pärast pallingut võivad mängijad paikneda oma väljakupoolel mistahes kohtades.
Palling loetakse veel ebaõigeks, kui:
* pall ületas võrgu, kuid ei sattunud määratud väljakualasse vastaspoolel (piirile kukkunud pall loetakse sees olevaks)
* pall ei ületanud võrku või puudutas kõrvalisi esemeid (kui pall puudutas pallingu järel võrku, aga lendas õigele pallingualale, loetakse palling õigeks);
* servija sooritas ebaõige liigutuse, katkestas hetkeks pallimise ning sundis sellega vastuvõtja liikvele.
* kui reket ei taba pallingul palli, loetakse seda veaks ja palling sooritatuks.

Punktimängimine
* Kui pall puudutas mängu ajal võrku ja lendas vastaspoolele, loetakse löök õigeks.
* Kui võrgu juures asuv mängija sooritab ülalt löögi, ei tohi vastane reketiga võrgu kohal blokeerida. Mängija võib tõsta reketi ainult näo kaitseks või püüdeks tabada võrgust eemal vastase löödud palli, kui ta sellega vastast ei sega.


Mängu alguses loositakse esimesena pallima asuv võistkond. Pallija tehtud veaga kaasneb pallingu kaotus ja punkt vastasele. Seejärel alustab pallimist juba väljaku vasakpoolses kastis olev mängija. Kui eksib pallingut vastuvõtja, saab pallija punkti ja pallinud mängija jätkab pallimist. Peale punkti ja pallimisõiguse võitmist pallitakse parempoolsest kastist.

Servija ja vastuvõtja partnerid võivad väljakul paikneda mistahes kohal, kui nad ei sega pallingut ega pallingu vastuvõtmist ja on liikumatud pallingu sooritamise momendil (kui servija reket tabab palli).
Tagasi lüües ei tohi mängijad palli üle kolme korra puudutada . Palli mängitakse seni, kuni see puudutab väljakut, läheb väljakult välja (auti) või võistkond eksib reeglite vastu (võrgu puudutamine kehaga, nn soe pall või muu tehniline viga).

Võistkondlikult mängitakse 21 punktini süsteemis 3-st parem (2 geimi võiduni).

Mängu võitmiseks on vaja võita kaks geimi. Geimi lõpus viigiseisul 20:20 jätkatakse mängu kuni üks pool on saavutanud 2-e punktilise edumaa. Geim võib näiteks lõppeda punktiseisul 23:21; 24:22 jne. Seisul 29:29 kaotab geimi vea teinud mängija (30:29)
Otsustav geim mängitakse 15 punktini.


Üldisteks vigadeks, mis põhjustavad pallinguõiguse ja vahetuse:
* pall langeb väljapoole väljakupiire, ei ületa võrku, või puudutab lage, seinu jms.;
* lüüakse vastaspoolel asuvat palli, seejuures ei loeta veaks reketi inertsist üle võrgu liikumist;
* mängija riivab mängu ajal võrku;
* mängija puudutab mistahes kehaosa või reketiga vastase väljakupoolt ja segab sellega vastast;
* pall jääb reketile peatuma, hüpleb reketil või teda visatakse (nn soe pall)

Võistluse ajakava, vanusegrupid: võistluse ajakava selgub peale registreerimist. Võistkonnad loositakse turniiritabelisse 17. jaan 9.45 vahetunni ajal võimlas!

Võistlustulemuste arvestamine:
Võistlus mängitakse 2 kaotuse süsteemis. Kui klassist osaleb rohkem, kui 1 vōistkond, siis klassidevahelisse arvestusse läheb parima võistkonna tulemus!

Autasustamine: kolme esimest võistkonda autasustatakse medali, diplomi ja kinkekotiga.

Täiendasid ja parandasid: Kätlin Kuusik 8.c, Iris Pihlas 8.a
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
Inge Jalakas, Gabriel Sepp, Kätlin Kuusik, Iris Pihlas

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)