Õpilasürituse stsenaarium: Klassidevahelise sulgpallivõistluse finaal (24. jaanuar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 28. oktoober 2019. a. kell 12.59
Üritus muudetud: 28. oktoober 2019. a. kell 12.59
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Populariseerida sulgpalli- ja võrkpallimängu ning arendada meeskonnatööoskusi. Selgitada parimad sulgpallimängu võistkonnad.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • teabekeskkond
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14.00-18.00
Toimumise koht:
KG võimla
Sihtgrupp:
7.-12. kl
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
Inge Jalakas, Gabriel Sepp, Kätlin Kuusik, Iris Pihlas

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)