Õpilasürituse stsenaarium: Jukude nädal ( 9. september 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 5. september 2019. a. kell 08.52
Üritus muudetud: 5. september 2019. a. kell 08.52
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
10. klasside tutvumine kooliga ja kooli kommetega. Tutvumine koolikaaslastega. Kooli täieõiguslikuks õpilaseks saamine.
Kooli traditsioonide jätkamine.
Õpilaste organiseerimisvõime parandamine. Suhtlusoskuse arendamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
Toimumise aeg:
9.-12. september
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium, tervisepark
Sihtgrupp:
10.klassid, 12.klassid
Kirjeldus:
10. klassid on jagatud gruppidesse, mille stiilid on

1. Patsiendid
2. Kalurid
3. Disney printsessid
4. Ujujad
5. Kardashianid
6. Maakad
7. Saunalised
8. Kauboid
9. Cheerleaderid

Jukude nädal lõppeb Erna retkega tervisepargis.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
12.klass ja klassijuhatajad, huvijuht

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)