Õpilasürituse stsenaarium: Suur Teatriõhtu 2019 (21. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 3. september 2019. a. kell 17.33
Üritus muudetud: 3. september 2019. a. kell 17.36
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Läbi praktilise teatritegevuse anda õpilastele võimalus eneseavastamiseks – oma isiksuse mõistmiseks ja mitmekülgseks arendamiseks. Samuti arendada loovust, fantaasiat, esinemisjulgust, suhtlemisoskust, kujundada analüüsivõimet ja koostöövalmidust ning äratada huvi teatri kui kunstiliigi vastu.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Algusega 18.00 Kuressaare Gümnaasiumi aulas
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
10.-12. klassid
Kirjeldus:
Tulekul!
Vastutaja:
Lelet Aavik
Korraldustoimkond:
Lelet Aavik
Marit Tarkin

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)