Õpilasürituse stsenaarium: Perekonnaõpetuse koolieksam ( 4. juuni 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristel Paju, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 3. juuni 2019. a. kell 22.49
Üritus muudetud: 3. juuni 2019. a. kell 22.55
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Näidata oma teadmisi perekonnaõpetusest.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Eksam toimub 04.06 kell 10.00 ruumis 407
Toimumise koht:
ruum 407
Sihtgrupp:
11. kl; 12.kl
Kirjeldus:
Kaasluse esitlused.
04.06 11.a
05.06 11.b
10.06 11.c ja 12.kl
Vastutaja:
Kristel Paju
Korraldustoimkond:
K. Puck, klassijuhatajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)