Õpilasürituse stsenaarium: Algklasside spordipäev ( 7. juuni 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Ülle Räim, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 28. mai 2019. a. kell 08.03
Üritus muudetud: 28. mai 2019. a. kell 08.23
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
• kujundada õpilastes iseseisvat sportimise harrastust ning arendada kehalist võimekust.
• õpilasel võimalus kontrollida oma kehalise vormisoleku taset.
• arendada ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis osalema meeskonnas
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • tervis ja ohutus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 9 -12
Toimumise koht:
Kuressaare Linnastaadion
Sihtgrupp:
1.-3. kl õpilased
Kirjeldus:
Võistlusalad:
30 m jooks
300 m jooks
Kaugushüpe
Pallivise
Vastutaja:
Ülle Räim
Korraldustoimkond:
1. kooliastme klassiõpetajad
Spordiosakonna õpetajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)