Personaliürituse stsenaarium: Koostöötund (1.- 2. kooliaste) ( 7. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 6. mai 2019. a. kell 10.00
Üritus muudetud: 6. mai 2019. a. kell 11.57
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
7. mai kell 14
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
I Tagasiside 18. aprilli e-õppepäevale 1.- 2. kooliastme klassiõpetajalt.
Igalt paralleelilt saata e-posti Anu.Saabas@oesel.edu.ee vastused lühidalt:
1. Milliste digipädevuste oskust ülesanded eeldasid?
2. Kas digioskuste rakendamine õpilastel õnnestus?
3. Mis olid takistused?
4. Edasiarendused uueks/järgmiseks e-õppepäevaks.

II 1. kooliastme Pärlipäeva 2019 juhend (projekt) läbivaatamine. Ettepanekud saata õppealajuhatajale.
(0,01s)