Õpilasürituse stsenaarium: FLL Jr Lääne-Eesti Kuumissiooni näitus (11. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 30. aprill 2019. a. kell 08.58
Üritus muudetud: 8. mai 2019. a. kell 09.16
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tuleb uurida reaalelulist probleemi, tuleb disainida ja ehitada LEGO klotsidest liikuv (motoriseeritud) mudel, mis on meeskonna poolt valitud teemaga seotud. Mudelil peab olema ka mingi LEGO lihtne masin, olgu selleks siis hammasratas, võll, kang vms. Lõpuks tuleb disainida Minu meeskonna plakat.

• Avastus: Me uurime uusi oskusi ja ideid.
• Innovatsioon: Me lahendame probleeme loovuse ja sihikindlusega.
• Mõju: Me kasutame õpitut maailma paremaks kohaks tegemisel.
• Kaasamine: Me austame üksteist ja mõistame üksteise erinevusi.
• Meeskonnatöö: Koos töötades oleme tugevamad.
• Lõbu: Me naudime ja tähistame oma tööd!
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.00 Kogunemine
10.30 Avamine
11.00 Tunnustamine
12.00 Lõputseremoonia ja lõpetavad tegevused
13.00 Ürituse lõpp
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
Saaremaa lasteaiad ja algklassid
Kirjeldus:
FIRST LEGO League Jr. 2018/19 hooaeg kannab nime Kuumissioon (inglisk. Mission Moon). Laste ülesandeks on uurida Kuud ja mõelda, kuidas saaks Kuu peal elamise enda jaoks mõnusaks teha? Seejärel tuleb LEGO elementidest ehitada Kuubaas ja rakett, millega Kuule lennata. Kõige põnevamaks ülesandeks on vormistada kogu uus informatsioon oma meeskonna plakatiks, et seda siis koos oma Kuubaasiga FIRST LEGO League Jr. näitustel teistele meeskondadele näidata.
https://www.firstlegoleague.ee/flljr/hooajad/2018-19-kuumissioon/
Vastutaja:
Madli-Maria Naulainen
Korraldustoimkond:
Madli-Maria Naulainen
Olle Arak
Nikolai Räbin

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)