Õpilasürituse stsenaarium: Minifilmi festival (29. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 24. aprill 2019. a. kell 10.49
Üritus muudetud: 24. aprill 2019. a. kell 11.32
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Saaremaa ainus noortele suunatud filmiüritus Kuressaare Gümnaasiumi Minifilmide Festival . Tegemist on Kuressaare Gümnaasiumi Õpilasesinduse eestvedamisel 10ndat korda toimuva ja aasta-aastalt kasvava projektüritusega, mille eesmärgiks on anda noortele filmikunstnikele võimalus oma loomingu suurel ekraanil näitamiseks, tekitada noorte seas jätkuvat ja suurenevat huvi selle meediumi vastu ning anda võimalus ka konkurentsirikkaks võistluseks.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • tehnoloogia ja innovatsioon
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
29. aprill kell 18.00 Kuressaare Linnateatris

Pileteid on võimalik osta 29. aprill Kuressaare Gümnaasiumis vahetunnis ruumi 239 ees ning tunni ajal ruumist 239.
Pileti hind 3€
Toimumise koht:
Kuressaare Linnateater
Sihtgrupp:
Kõik fimihuvilised
Kirjeldus:
Armas filmisõber!

Ka 2019 aastal on tulemas noorte filmifestival KG MFF. Sel korral on sündmus eriti eriline, sest minifilm tähistab oma kümnendat sünnipäeva🎉.


Selleaastaseks peateemaks on AEG. Aga mis on aeg? Aeg on just see, milleks Sa ise seda pead. Kas meil on seda vähe? Mida peaks sellega tegelikult peale hakkama? Kas aega saab raisata? Kuidas kinkida aega? Kas ajas saab ehk rännatagi? Kuidas elasid meie esivanemad ja kuidas elatakse tulevikus? -nendele kõigile küsimustele saame vastused meie suurel galaõhtul.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Õpilasesindus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)