Õpilasürituse stsenaarium: KG Pentatlon (13. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 21. aprill 2019. a. kell 02.29
Üritus muudetud: 8. mai 2019. a. kell 12.46
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Kasvatada meeskonnatöö oskusi mitmekülgse spordivõistlusega, millega pannakse punkt õppeaasta klassidevahelisele spordivõistlusele.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • teabekeskkond
  • tervis ja ohutus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
12.00-17.00
Toimumise koht:
KG võimla, ujula, tervisepark
Sihtgrupp:
1.-12. kl ja õpetajad
Kirjeldus:
Pentatlon on klassidevaheline võistkondlik teatevõistlus. Klassil tuleb välja panna 10 õpilast, igale alale 2 võistlejat (1 poiss ja 1 tüdruk). Sama kehtib mitte õpilastest koosneva võistkonna kohta.

Võistlusalad:

Pentatlonis võisteldakse viiel spordialal:
1. Ujumine
2. Jalgrattakross (Tervisepargis, 1.–3. kl tervisepargi äärsel kergliiklusrajal, kõigil start parklast)
3. Maastikujooks (Tervisepargis, kõigil start parklast)
4. Sporditeemaline mälumäng (võimlas)
5. Korvpalli vabavisked (võimlas)

Võistluse ajakava, vanusegrupid ja distantsid:
1. klass
12:00 ujumine 25 m + mälumäng + vabavisked
12:00 tõukerattaga 200 m + jooks 200 m
Autasustamine järgmine päev oma koduklassis!
2.–3. klass
12:30 ujumine 25 m + mälumäng + vabavisked
12:30 tõukerattaga 200 m + jooks 200 m
13:30 autasustamine talveaias
4.–5. klass
13:00 ujumine 50 m + mälumäng + vabavisked
13:30 rattakross 2 km + jooks 1000 m
14:30 autasustamine talveaias
6.–7. klass
14:00 ujumine 100 m + mälumäng + vabavisked
14:30 rattakross 2 km + jooks 1000 m
15:30 autasustamine talveaias
8.–9. klass
14:30 ujumine 100 m + mälumäng + vabavisked
15:00 rattakross 2 km + jooks 1000 m
16:00 autasustamine talveaias
10.–12. klass
15:00 ujumine 100 m + mälumäng + vabavisked
15:30 rattakross 2 km + jooks 1000 m
16:30 autasustamine talveaias

NB! *KÕIKIDE ALADE JUURES TULEB KOHAL OLLA VÄHEMALT 10 min ENNE
STARDI ALGUST!!!
* KLASSIDEL ON KEELATUD ASENDADA TÜDRUKVÕISTLEJA POISSVÕISTLEJAGA!

Varustus:
Igal võistlejal peab olema nii rinnal kui seljal klassi disainerite poolt disainitud oma klassi number ja täht (v.a ujujatel).
Võistlejad vastutavad ise võistluseks valitud õige sportliku riietuse ja käitumise eest rajal ausa võistlemise põhimõttel ning jälgivad liiklusohutust maantee ületamisel.
Võistlejatel on võimalik kasutada riietumiseks kooli võimla ja ujula garderoobe.
Võisteldakse oma jalgrattaga või tõukerattaga, KIIVER ON KOHUSTUSLIK – ILMA KIIVRITA STARTI EI LUBATA!

Võistlustulemuste arvestamine:
Kõikide võistlusalade juures arvestatakse soorituse kiirust, v.a. mälumäng. Mälumänguks on aega 10 min. Ujumine, vabavisked ja mälumäng algavad ühel ajal – ujujatel ujulas ning vabaviskajatel ja mälumänguritel võimlas.
Mälumängus valesti vastatud küsimus annab annab juurde 10 lisasekundit, mis liidetakse ujumisvõistkonna ajale.
Vabavisetel annab iga tabatud korv ühe miinus sekundi, mis lahutatakse ujumise ja mälumängu tulemusest. 1.-3. kl viskab küljekorvi võrkpalliga sinise joone tagant, korvi kõrgus 2,65 m. 4.-5. kl viskab küljekorvi nr 5 korvpalliga sinise joone tagant, korvi kõrgus 2,65 m. 6.-7. kl viskab nr 5 korvpalliga vabaviske joone tagant, korvi kõrgus 3,05 m. 8.-12. kl viskavad tüdrukud nr 6 korvpalliga ja poisid nr 7 korvpalliga vabaviske joone tagant.
Rattadistantsile starditakse Gunderseni meetodi alusel (v.a 1.–3. klass), st starditakse ujumises saadud aegade paremuse järgi. Rattakrossi teade antakse edasi jooksjale, kes lõpetab võistluse.

Autasustamine:
Iga vanusegrupi kolme parimat võistkonda autasustatakse medali ja diplomiga vahetult peale viimase ala lõppemist kooli talveaias, v.a 1. klass.

Registreerimine:
Registreerimine võistlusele lõpeb 9. mail. Klassi võistkonnaliikmete nimed koos aladega tuleb edastada oma kehalise kasvatuse õpetajale või e-posti aadressile inge@oesel.edu.ee .
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
Spordiosakond, aineõpetajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)