Õpilasürituse stsenaarium: 12. kl lõpuaktus (20. juuni 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 1. aprill 2019. a. kell 09.36
Üritus muudetud: 18. juuni 2019. a. kell 00.52
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14.15 Kuressaare Spordikeskus
Toimumise koht:
Kuressaare spordikeskus
Sihtgrupp:
-
Kirjeldus:
Aktus algab kell 14.15

Õnnitlemine toimub peale aktust spordikeskuse sisehoovis.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)