Õpilasürituse stsenaarium: 9. kl lõpuaktus (19. juuni 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 1. aprill 2019. a. kell 09.35
Üritus muudetud: 18. juuni 2019. a. kell 00.50
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
13.00
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasiumi aula
Sihtgrupp:
9.klass
Kirjeldus:
9. Klassi lõpuaktus algab kell 13.00. Aktusele on oodatud 9. klassi õpilaste vanemad. Õnnitlemine toimub peale aktust koolimaja ees.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)