Õpilasürituse stsenaarium: Sõrmuste aktus (22. märts 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 19. märts 2019. a. kell 11.45
Üritus muudetud: 19. märts 2019. a. kell 11.45
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tegemist on meie kooli traditsioonilise üritusega, millega tähistatakse ühtlasi gümnaasiumistuudiumi poole peale jõudmist. Õpilased on tellinud omale lõpusõrmused, mis siis tseremoniaalselt kätte jagatakse. 
Ürituse eesmärgiks on austada kooli traditsioone, õpetada vastutama oma valikute ja endale võetud kohustuste eest.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
8.40
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
11. klass
Kirjeldus:
12. klassi õpilased kätte sõrmused ning seejärel palume siia igast klassist sõrmusevande lugeja. Vande ajal asetavad vande lugejad sõrmuse endale sõrme ning vande lõpus on kõigil gümnasistidel õigus sõrmused sõrme panna. Aktuse lõpetab kooli lipu väljaviimine.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
11. klass, 12. klass

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)