Personaliürituse stsenaarium: Koostöötund ( 2. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 19. märts 2019. a. kell 09.34
Üritus muudetud: 1. aprill 2019. a. kell 13.55
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
2. aprill kell 14
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
1.- 2 kooliastme klassiõpetajad ja kokkulepitud aineõpetajad.

18. aprilli, e-õppepäeva planeerimine klassiti.
Koostööd teevad päeva tööülesannete koostamisel paraleelklasside õpetajad (endale sobivas ruumis)
(0,01s)