Personaliürituse stsenaarium: koostöötund (26. märts 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 19. märts 2019. a. kell 09.32
Üritus muudetud: 25. märts 2019. a. kell 11.20
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
26. märts k 14 ruumis 306
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
1.- 2 kooliastme klassiõpetajad ja nende klasside aineõpetajad.

18. aprilli e-õppepäeva kavandamine ja planeerimine.
Digipädevuste arendamisest.
(0s)