Õpilasürituse stsenaarium: 8. kl koolitus "Mina ja meri ka" (teooria) ( 3. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 19. märts 2019. a. kell 09.24
Üritus muudetud: 1. aprill 2019. a. kell 13.55
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Lisaks mereohutuse teadmistele saavad õpilased selle koolituse raames õppida vastutuse võtmist iseenda, sõprade ning tuttavate elude eest, ja see on oluline väärtus.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • teabekeskkond
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
3. aprill algusega k 9.15 Kuressaare spordihoones
Toimumise koht:
Kuressaare Spordihoone
Sihtgrupp:
8. klasside õpilased
Kirjeldus:
Teoreetiline osa toimub terve päev ja on jagatud kuueks töötoaks:

Päevakava ja ajagraafik:
09.30 - 10.00 Sissejuhatus (päevakava, töötubade ja juhendajate tutvustamine, gruppideks jagunemine)

10.00 – 10.45 I töötuba „Veekogud“ (ristsõna lahendamine, veekogud, veeõnnetuste põhjused, ohud, uppumine, enesepääste, uppuja päästmine, esmane päästevarustus, soovitused veekogule minnes/ olles, mida teen õnnetuse korral)

10.50 – 11.35 II töötuba „Esmaabi“ (terviserikked, alajahtumine, lihaskramp, šokk, põrutus, elustamine jne)

11.40 – 12.25 III töötuba „Ohutu käitumine veekogul“ (test/ küsimustik, ohutu paadisõit, praktikas paadi varustuse komplekteerimine, sõlmed)

12.25 – 13.00 L Õ U N A

13.00 – 13.45 IV töötuba „Päästevestid“ (päästevestide liigid, õige kasutamine ja kandmise oskus, grupiharjutused)

13.50 – 14.35 V töötuba „Talvine veeohutus“ (jää, enne jääle minekut, ohutus jääl olles)

14.40 – 15.25 VI töötuba „Merepääste varustus ja võimekus“ (kes on merepäästjad, varustus, võimekus, päästeparv, pürotehnika)

16.00 – 16.30 LõppsõnaSelleks, et kõik teooria tunnid sujuks plaanipäraselt, palume tagada õpilaste kohalolek Kuressaare spordikeskuses hiljemalt kell 9.15, et saaksime juba kell 9.30 alustada päeva sissejuhatusega. Iga töötoa kestvus on 45 minutit. Õpilastele on tagatud lõunapaus. Viimane töötuba lõppeb kell 16.30.

Teooria tundidesse palume õpilastel kaasa võtta vahetusjalatsid ja selga panna mugav riietus.
Vastutaja:
Anu Saabas
Korraldustoimkond:
Mereohutuse teemalise koolituse sarja „Meri ja Mina ka!“ läbiviijate meeskonda kuuluvad: piirkonnavanem Meelis Juhandi, piirkonnapolitseinikud Žanna Kreštšenko, Dairi Alliku, Kent Puiestee, Robert Vahter ja Kaidi Kask, noorsoopolitseinikud Anneli Tiik, Kedi Randi ja Ahto Aulik, merepääste- ja patrullgrupi politseiametnikud Riho Õun, Kristjan Rihvk ja Geito Reek ja Lääne prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitse ametnik Karet Akkaja. Esmaabi õpetajaks on Mare Kirr ja naiskodukaitse meditsiini rühm. Praktilise tunni juhendajaks on endiselt merepääste instruktor ja pinnaltpäästja Eimar Täht.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)