Õpilasürituse stsenaarium: 8. kl koolitus "Mina ja meri ka" (praktika) (15. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 21. veebruar 2019. a. kell 21.06
Üritus muudetud: 1. aprill 2019. a. kell 13.56
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
praktilises tunnis õpilased kinnistavad vees, läbi erinevate harjutuste, teoorias saadud teadmised.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • tervis ja ohutus
Toimumise aeg:
15.aprillil KG ujulas
Toimumise koht:
KG ujula
Sihtgrupp:
8. klasside õpilased
Kirjeldus:
Praktilises tunnis osalemiseks palume õpilastel võtta kaasa ujumisriided, ujumismüts, ujumisprillid ja pesemise asjad. Õpilastel on lubatud lisaks ujumisriietele selga panna ka T-särk. Praktilise tunni osas palume õpilastel tulla ujulasse ettenähtud kellaajast varem, väikese ajavaruga, et instruktor saaks alustada praktiliste harjutustega basseinis täpselt graafikus planeeritud kellaajal. Praktilise tunni kestvus on ühele grupile 1 tund.

Ajagraafik:
k 11 8.a kl
k 12 8.b kl
k 13 8.c kl

Klassijuhataja kontrollib kohalolekut.
Vastutaja:
Juhan Kolk
Korraldustoimkond:
Praktilise tunni juhendajaks on endiselt merepääste instruktor ja pinnaltpäästja Eimar Täht.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)