Õpilasürituse stsenaarium: Saaremaa Osaluskohvik 2019 ( 7. veebruar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 6. veebruar 2019. a. kell 23.33
Üritus muudetud: 6. veebruar 2019. a. kell 23.33
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Maailmakohviku formaat ((inglise keeles world cafe) on kaasamismeetod, mis võimaldab algatada olulisi vestluseid, leida erinevaid osapooli kaasates olemasolevatele probleemidele lahendusi ning ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid.) Kui tunned, et soovid avardada oma silmaringi või hoopis ise sõna sekka öelda, siis just see on Sinu parim võimalus.

Kui tavapärane osaluskohvik näeb ette arutlemist erinevate teemade üle, siis seekord on oodata lisa. Kuna teadupärast toimuvad märtsis riigikogu valimised ning valimisealised noored on nõutud, keda valida, toimub lisaks aruteludele poliitdebatt. Osavõtjateks on Saaremaa piirkonna eest kandideerivate erakondade esinumbrid.

Kui tunned, et ei ole arutelude jaoks piisavalt sotsiaalne, siis debatis on igal ühel võimalus küsida küsimusi lisaks moderaatorile. Debatt viiakse läbi koostöös Eesti Noorteühenduste liidu projektiga Noored Otsustajad
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9.50- 15.30

Kuressaare Gümnaasiumist osalenud õpilaste nimekiri saadetakse pärast klassijuhatajatele. Ürituse eest vastutab Saaremaa Noortevolikogu
Toimumise koht:
Kuressaare kultuurikeskus
Sihtgrupp:
7.-12. klass
Kirjeldus:
AJAKAVA:

9.20-9.50 KOGUNEMINE
9.50-10.00 AVASÕNAD JA ORGANISATOORNE INFO
10.00-10.30 I LAUDKOND
10.30-10.35 PAUS/VAHETUS
10.35-11.05 II LAUDKOND
11.05-11.10 PAUS/VAHETUS
11.10-11.40 III LAUDKOND
11.40-11.45 PAUS/VAHETUS
11.45-12.15 IV LAUDKOND
12.15-12.40 - LÕUNA/MUUSIKALINE VAHEPALA
12.40-12.50 KOKKUVÕTTED
12.50-13.00 SISSEJUHATUS DEBATTI
13.00-14.30 DEBATT
14.30-14.45 TÄNU, PAUS
14.45-15.30 LOOS, TÄNAMINE, PEEGELDAMINE

Kokku on kaheksa teemat ning iga noor saab osaleda neljas teemalauas.

Igas lauas võtavad istet oma ala spetsialistid, otsustajad ning teemat jubib lauajuht.
TEEMAD

1. Vandenõuteooriad maailmas- kuidas need mõjutavad meie maailmapilti?
Teema käsitleb vandenõuteooriate tekkepõhjuseid, mõju ühiskonnale ja meediale, muutuseid inimeste arusaamadest ja selle positiivset ning negatiivset külge.

2. 10 põhjust, miks Saaremaalt ei peaks kunagi ära minema.
Arutlusele tulevad põhjused, mille pärast hetkel ei peaks kunagi Saaremaalt ära minema. Lisaks saab genereerida ideid, mis jätaks ja tooks inimesi meie kodusaarele.

3. Haridussüsteem - mida teha teisiti? Üks olulisemaid teemasid meie ühiskonnas, kus alailma ilmuvad kitsaskohad ja uued ideed. Mis on aga hetkel Eesti hariduses mõttekohal - mida peaksime muutma, lisama, ellu viima? Kuidas peaks tulevane Saaremaa (riigi) Gümnaasium välja nägema, et see tunduks ahvatlevana? Näited Soome ja Jaapani koolidest ning mida kujutab endast mitteformaalne õppimine.

4. Elu ilma rahata!?! Moraalitunnetus, võimalused, mida võiksime ellu viia. Bob Marley on öelnud, et on osa asju, mida raha eest osta ei saa (kombed, moraal, ausus). Kas parimad asjad elus on tasuta? Kui raha ei oleks meil piiriks, mida me teeksime siis maailmas, Eestis ja Saaremaal?

5. Eesti keel 50 aasta pärast? Arutletakse eesti keele arengujärku, olemust 100, 50 aastat tagasi, kus me hetkel oma emakeelega oleme ja kuhu sedasorti minek meid 50. aasta pärast viia võib. Millele peaksid noored enim eesti keele puhul rõhku pöörama.

6. Digiajastu - kahjur või kasu? Kiire tehnika ja infotehnoloogia areng on kaasa toonud suured muutused. Mis on selle kahjulikud/kasulikud pooled, kuidas on ühiskond muutunud läbi tehnika arengu viimase 25 ja 10 aasta jooksul. Mida peaksime jälgima oma kooselus tehnikavidinatega ning kuidas sellest kasu võtta juba noorena.

7. Tervislik elustiil - kartus ja tegelikkus! Terve elu põhikomponendid on liikumine, toitumine ning enesetunne. Miks on need tähtsad, kuidas rakendada neid oma igapäeva ellu, millised oleksid esimesed ja lihtsamad sammud oma eesmärgi täitmiseks ning mida see sulle annab?

8. Ettevõtlik noor - miks ja kuidas? Eesti vanasõna ütleb: Kes teeb, see jõuab! Miks me peaksime olema ettevõtlikumad ja kuidas olla mitmes asjas hea ning produktiivne. Mida see sulle annab, kuidas see mõjutab tulevikku ning kas ja kuidas noore ea aktiivsus suurendab ettevõtjaks/ette võtjaks hakkamist.


Registreerimisvorm: https://docs.google.com/forms/d/1U4bbwO6opJQbRW4PKJwdvA0cPJLCu7yEx-QODSOGE-8/edit?chromeless=1

Ürituse läbiviimist toetavad: Saaremaa vallavalitsus, Erasmus+, SA Archimedese noorteagentuur, Eesti Noorteühenduste Liit, Grand Rose Spa.

Küsimuste korral pöördu Saaremaa Osaluskohviku peakorraldaja poole:
+372 5302 5551
oispuusander17@gmail.com
Sander Õispuu
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Saaremaa Noortevolikogu

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)