Õpilasürituse stsenaarium: Väike Uba ( 8. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 6. veebruar 2019. a. kell 09.29
Üritus muudetud: 1. aprill 2019. a. kell 13.52
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Õpilane
* on loov, väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada;
* väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas;
* oskab oma tegevust kavandada, oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
11.00
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
1.-3. klass
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
1.- 3. klasside õpetajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)