Õpilasürituse stsenaarium: 5. klasside sõbrapäeva pidu noortekeskuses (14. veebruar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 4. veebruar 2019. a. kell 15.20
Üritus muudetud: 4. veebruar 2019. a. kell 15.20
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ühisürituse üldine eesmärk on arendada klassidevahelist koostööd.
Ettevalmistus kevadiseks 5. klasside loovuslaagriks.
Lennu kui ühtse toimiva grupi kujundamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kultuuriline identiteet
  • tehnoloogia ja innovatsioon
  • tervis ja ohutus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
17.00-19.00
Toimumise koht:
Kuressaare Avatud noortekeskus NOORTEJAAM
Sihtgrupp:
Kuressaare Gümnaasiumi 5. klassid.
Kirjeldus:
Sõbrapäeva klassiõhtu 5. klassidele korraldavad loovtööna 8. klassi õpilased Annabel Kallas ja Berlin Sipelgas.
Vastutaja:
Lelet Aavik
Korraldustoimkond:
Annabel Kallas, Berlin Sipelgas, Lelet Aavik ja 5. klasside klassijuhatajad + noortekeskuse juhataja Anneli Meisterson.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)