Õpilasürituse stsenaarium: Kõnekoosolek ( 4. veebruar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 28. jaanuar 2019. a. kell 10.02
Üritus muudetud: 28. jaanuar 2019. a. kell 10.02
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tartu rahu aastapäevale pühendatud üritusel kõnelevad 9.-12. klassi õpilased oma sõnumist Eestile.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9:45, 10:45, 11:45 vahetundidel punasel väljakul
Toimumise koht:
KG II korruse punane väljak
Sihtgrupp:
Kõnesid peavad 9.-12. klassi õpilased, kuulama on oodatud kogu kool
Kirjeldus:
Kõnesid peetakse aula ees oleval väljakul, kuulama on oodatud kogu koolipere. Kõned koostasid kõik 9.-12. klassi õpilased, ettekandmisele tuleb iga klassi parim kõne.
Vastutaja:
Madli-Maria Naulainen
Korraldustoimkond:
Humanitaarosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)