Õpilasürituse stsenaarium: Jõulud (21. detsember 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 3. detsember 2018. a. kell 11.14
Üritus muudetud: 7. detsember 2018. a. kell 09.34
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Eesmärk
Aidata kaasa:
* õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes
suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides;
* õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes;
* õpilastel teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste
omandamisele ja arendamisele.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
-
Toimumise aeg:
1.-3. klass

9.00 Ühislaulmine aulas
9.30-10.45 Tegevused koos sõprusklassidega

4.-9. klass

9.00-10.30 Töötuba koos klassijuhataja ja aineõpetajaga


10.-12. klass

9.30 – 10.45 Kohtumine väikeste sõpradega sõprusklassist. Iga gümnaasiumi
klass teeb oma sõprusklassiga koos midagi vahvat/või aitab neil laadaks
valmistuda.
10.45- 12.30 toimub Jõululaat
Toimumise koht:
-
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)