Õpilasürituse stsenaarium: KG Visioon (20. detsember 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 19. november 2018. a. kell 15.23
Üritus muudetud: 6. detsember 2018. a. kell 08.50
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Aidata saavutada meie ühist eesmärki, milleks on „noore kasvamine loovaks
mitmekülgseks, küpseks, oma eesmärke teadvustavaks ja saavutada oskavaks
isiksuseks, kes oskab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates
rollides (PGS §4,5)
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
20.00 KG Aulas

23.00 Kõikide koolide ühine jõulupidu RahaPesuKarudega club Privileges ( sissepääs alates 16. aastat)
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
10.-12. klass
Kirjeldus:
Traditsiooniline jõulupidu koos eeskava ja Kg-visooni vaatamisega.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
12. klassi õpilased ja klassijuhatajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)