Õpilasürituse stsenaarium: Noorte Segakoor Vox Populi loeng-kontsert ( 6. detsember 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 12. november 2018. a. kell 22.26
Üritus muudetud: 4. detsember 2018. a. kell 23.16
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tähistada väärikalt meie laulupidude traditsiooni alustala Gustav Ernesaksa 110. sünniaastapäeva, tutvuda lähemalt tema eluloo ja loominguga.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
12:00-13:00
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
11.-12. klassid
Kirjeldus:
Neljapäeval, 6. detsembril algusega kell 12 saab meie kooli aulas nautida Gustav Ernesaksa 110. sünniaastapäevale pühendatud loeng-kontserti „Meelespea”. Esinevad Noorte Segakoor Vox Populi, Tallinna Muusikakeskkooli laulu- ja koorijuhtimise eriala õpilased ning muusikateadlane Tiia Järg.

Kontserdi kava:
1. „Helin“ 1973, (Juhan Liiv)
2. „Sireli, kas mul õnne“ 1933, (Gustav Ernesaks)
3. „Rabamaastik“ 1935, (August Alle)
4. „Ööl“ 1939, (Henrik Visnapuu), solist Tõnis Sarap, klaveril Kaur Pennert
5. „Lauliku talveüksindus“ 1955, (Juhan Liiv)
6. „Viiul virgalt vingutab“ ja „Lähme lauldes“ 1955, (Kersti Merilaas), ooperist „Käsikäes“
7. Lastelaul „Rongisõit“ 1956, (Ellen Niit)
8. „Tartu valgel ööl“ 1970, (Ernst Enno)
9. Tormis „Meelespea“ 1993, (rahvaluule) – Ernesaks „Mu isamaa on minu arm“ 1944, (Lydia Koidula)

http://voxpopuli.ee
http://voxpopuli.ee/koorist/
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
Tiiu Smidt - kohvilaud, Margit Düüna - Osilia ruumid

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)