Õpilasürituse stsenaarium: Poistelaul 2019 maakondlik voor (17. veebruar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 30. oktoober 2018. a. kell 21.22
Üritus muudetud: 6. veebruar 2019. a. kell 22.18
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Edendada ja propageerida poistelaulu, selgitada välja maakonna parimad solistid.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
12:00
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
Solistid vanuses 4-20 aastat
Kirjeldus:
Võistulaulmine toimub järgmistes vanusegruppides:
kuni 5 - aastased poisid (k.a.)
6 - 7 - aastased eelkooliealised poisid (k.a.)
7 - 9 -aastased kooliealised poisid (k.a.)
10 - 11 - aastased poisid (k.a.)
12 - aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
kuni 16 - aastased häälemurde läbiteinud noormehed
17 – 20 - aastased noormehed
Vastutaja:
Veikko Lehto
Korraldustoimkond:
Veikko Lehto, Karli Kastepõld

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)