Õpilasürituse stsenaarium: Halloween KG-s (31. oktoober 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 27. oktoober 2018. a. kell 20.11
Üritus muudetud: 27. oktoober 2018. a. kell 20.11
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Halloweeni tähistamisega õpime tundma teiste kultuuride traditsioone ja kombeid.

Halloween'iga tähistatakse paljudes maades ühtlasi hingedepäeva/-aega, kui oodatakse koju varem elanud inimeste hingesid, kelle mälestuseks süüdatakse kodudes küünlad.
Halloween on lühenenud nimetusest pühakutepäeva laupäev (All Hallows' Even, misjuures Hallow tähendab vanainglise keeles pühakut). Halloween on tänu oma pikale ajaloole kombinatsioon paljudest traditsioonidest, millest tähtsamad on vana keldi püha Samhain, pühakutepäev ja hingedepäev.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Halloweeni teema terve koolipäeva jooksul

7.-12. klassi disko Aulas kell 20.00
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
31. oktoobril on terve koolimaja kooli oodatud kostümeeritult. Oodatud on kõik kollid,koletised, nõiad ja muud tegelased- Ole kes iganes sa tahad.

Aulas toimub tantsuvahetund lausa kolmel korral 9.45, 10.45 ja 11.45

Koolimajas on liikvel ka tähelepanelikud allmaailma tegelased ,kes parimad kostüümid tuvastavad ja tunnustused laiali jagavad.

Kell 20.00 on aulasse oodatud kõik 7.-12. klassi õpilased. Toimub halloweeni disko, kust ei puudu ka mängud.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Õpilasesindus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)