Õpilasürituse stsenaarium: KG PRO (19. oktoober 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 11. oktoober 2018. a. kell 08.38
Üritus muudetud: 17. oktoober 2018. a. kell 12.47
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
19.–20. oktoobril toimuvad Euroopa koodinädala ehk Europe Code Week raames Kuressaare Gümnaasiumis programmeerimise ja robootika päevad, mille läbiviimist rahastab Google. Meie kool on üks 25st toetuse saajast Euroopas.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • teabekeskkond
  • tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:
Projektipäeva, KG PRO, 19. oktoober 2018 korraldus

Õppepäev toimub 1.- 4. tunni ajal (kell 8.05 kuni 12.00)

5. tund (kell 12.00) on klassijuhatajatund (va auhinnatud või töötubadesse valitud õpilased). Alates 13.00 on koolipäev läbi.
Toimumise koht:
. Robotitega saab tantsida aulas ja robobowling on II korruse koridoris.
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
Reedel, 19. oktoobril toimuvad üritused on eelkõige koolisisesed ehk suunatud rohkem KG õpilastele. Vahetundides tantsivad robotid ja need, kes julgevad tantsida koos robotitega.

1.-6. klassidel on ahelreaktsiooni konkurss ( 3.-4. tund). Ahelreaktsiooni ehitavad klassid järgmistes ruumides:

4.a 307
4.b 303
4.c 200A
4.d 308
5.a 407
5.b 406
5.c 404
5.d 309
6.a 201
6.b 403
6.c 305
6.d 310

Teiste tundide toimumise kohta leiab õpetaja infot ops-listist leitavast tabelist (T.Kuusk)

7.-12. klass saab kuulata põnevaid e-külalisi ja kontrollida teadmisi kahoodiga.

Laupäeval, 20. oktoobril ootavad meie robotiklubi liikmed külla kõiki robootikaringidest osavõtjaid Saaremaalt ja võibolla kaugemaltki, et ühiselt omavahel kogemusi jagades valmistuda erinevates töötubades eelseisvateks suuremateks üleriiklikeks robootikaüritusteks. Toimub õpetajate koolitus ning palju muud.
Vastutaja:
Olle Arak
Korraldustoimkond:
Kristin Lauri, Maidu Varik, Madli-Maria Naulainen, Nikolai Räbin

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)