Õpilasürituse stsenaarium: Vilistlased kooli - külas Hanna Martinson (12. oktoober 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 5. oktoober 2018. a. kell 23.55
Üritus muudetud: 9. oktoober 2018. a. kell 00.54
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tutvustada õpilastele kooli tuntud vilistlasmuusikuid.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9:00-9:45
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
7.-12. klassid
Kirjeldus:
Kooli juubeliaasta raames toimuvad igakuised kohtumised KG tuntud vilistlasmuusikutega. Seekord on külas reklaamikirjanik, näitleja ja laulja Hanna Martinson 34. lennust. Kohtumisel aulas osalevad 7.-12. klassid.
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
Laine Lehto, Helle Rand

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)