Õpilasürituse stsenaarium: Inimõigustealane väitlus (16. oktoober 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 3. oktoober 2018. a. kell 22.42
Üritus muudetud: 15. oktoober 2018. a. kell 13.32
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Väitlus toimub Sahharovi inimõiguste auhinnale määratud kandidaatide üle. Väitlus arendab õpilaste eneseväljenduse- ja analüüsioskust.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10:00
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
Gümnaasium
Kirjeldus:
Väitluses osalevad võistkonnad 10.-12. klassidest. Pealtvaatajateks 10.-12. klassid. Iga võistkond kaitseb ühte inimõiguste auhinna kandidaati.
Vastutaja:
Madli-Maria Naulainen
Korraldustoimkond:
Madli-Maria Naulainen, Marit Tarkin, Raido Kahm

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)