Õpilasürituse stsenaarium: Õpetajate päev ( 5. oktoober 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 28. september 2018. a. kell 11.08
Üritus muudetud: 28. september 2018. a. kell 11.08
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Hoida elus kooli traditsioone.
Anda abituriendile pedagoogilise töö kogemus, arendada vastutustunnet, üldkultuurilist silmaringi.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Toimuvad lühendatud tunnid
Tunni pikkuseks on 30 minutit ja vahetunni pikkuseks 10 minutit
Toimuvad tunniplaani alusel esimesed 7 tundi (8. ja 9. tundi ei toimu)

1.tund: 8.05-8.35
2.tund: 8.45-9.15
3.tund: 9.25-9.55
4.tund: 10.05-10.35
5.tund: 10.45-11.15
6.tund: 11.25-11.55
7.tund: 12.05-12.35
Pikkapäeva tunde sel päeval ei toimu.
Toimumise koht:
KG
Sihtgrupp:
KG õpilased, õpetajad, juhtkond.
Kirjeldus:
Toimuvad lühendatud tunnid
Tunni pikkuseks on 30 minutit ja vahetunni pikkuseks 10 minutit
Toimuvad tunniplaani alusel esimesed 7 tundi (8. ja 9. tundi ei toimu)
Kõiki tunde viivad läbi 12.klassi õpilased
Söökla tegevuses midagi ei muutu. Algklassid söövad kaetud laudade tagant
neile tavapärasel ajal. Ülejäänud õpilased saavad süüa alates 11.45.
1.tund: 8.05-8.35
2.tund: 8.45-9.15
3.tund: 9.25-9.55
4.tund: 10.05-10.35
5.tund: 10.45-11.15
6.tund: 11.25-11.55
7.tund: 12.05-12.35
Pikkapäeva tunde sel päeval ei toimu.
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
12. klassi klassijuhatajad, õpilased, huvijuht.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)