Õpilasürituse stsenaarium: Rütmika III (20. oktoober 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Pilvi Karu, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 18. september 2018. a. kell 11.14
Üritus muudetud: 18. september 2018. a. kell 11.22
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 11:00-12:45 I - IV klass, 13:00-15:15 V - IX klass, 15:30-17:45 X - XII klass.
Ruum 100.
Toimumise koht:
100, 102
Sihtgrupp:
Inspira solistiõppe ja vokaalansambliõppe õpilastele
Kirjeldus:
Jätkukursus, mis toimub kolmandat korda.
Vastutaja:
Pilvi Karu
Korraldustoimkond:
Töötubade läbiviija - Ahto Abner. Osalejate komplekteerimine - Inspira muusikaõpetajad.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)