Õpilasürituse stsenaarium: III Debora Vaarandi konkurss "Kasvasin kesk kadakaid" ( 1. oktoober 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Merle Rekaya, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 17. september 2018. a. kell 09.18
Üritus muudetud: 17. september 2018. a. kell 14.02
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Suurendada õpilaste huvi luule esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule interpreteerimist. Tutvustada Saaremaa päritolu autori(te) loomingut.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
kell 12
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
4.–12. klassi õpilased
Kirjeldus:
OSAVÕTJAD
Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
4.–6. klasside õpilasetlejad
7.–9. klasside õpilasetlejad
10.–12. klasside õpilasetlejad

KORRALDUS JA TINGIMUSED
Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab ühe luuletuse Debora Vaarandi või Villem Grünthal-Ridala loomingust.


HINDAMINE
Igas vanuseastmes annab ˛ürii välja kuni kuus preemiat, mida nimetame konkreetse kategooria järgi, näiteks:
parim mereteemalise luuletuse esitaja
parim looduslüürika esitaja
parim laulusõnade luulekeelde seadja
parim tundelüürika esitaja
parim eestluse teemalise luuletuse esitaja
parim lüürika lihtsuse esiletooja jne


Oma lemmiku saavad valida ka osalejad ja juhendajad.

REGISTREERUMINE

Registreerimine toimub veebilehel https://goo.gl/forms/PHqUjK7IT9HXYfyV2 . Tähtaeg 24. september 2018.
Vastutaja:
Merle Rekaya
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)