Õpilasürituse stsenaarium: 4.-6. klassi jõulupidu (18. detsember 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 3. september 2018. a. kell 15.59
Üritus muudetud: 12. detsember 2018. a. kell 13.35
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Jõulumeeleolu tekitamine, sõprussuhete loomine samas astemes õppivate õpilastega.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kogunetakse tervisepargi parklas

4.klass kell 17.50
5.klass kell 18.15
6.klass kell 18.35

Jõuludisko aulas algab kell 19.00 aulas, peale kinkide jagamist klassis
Toimumise koht:
Kuressaare tervisepark, Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
4.-6. klass
Kirjeldus:
4.-6. klassi jõulupidu saab seekord oma alguse tervisepargist. Iga klass läbib metsas erinevaid punkte, mis lõpuks nad jõuluvanani viivad, kes neile kingituse annab.

Peale klassis kingituste jagamist on kõik oodatud aula, kus järgneb traditsiooniline jõuludisko
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Sirje Mehik

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)