Õpilasürituse stsenaarium: Tekliaktus (28. september 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 3. september 2018. a. kell 15.53
Üritus muudetud: 3. september 2018. a. kell 15.53
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tekliaktus on mõeldud nendele õpilastele, kes saavad endale esmakordselt tekli 
Riietus pidulik: poistel ülikond või tumedad püksid ja triiksärk, tüdrukutel tume seelik 
ja hele ühevärviline pluus, kaasa tekkel 
Kooli laulu sõnad pähe 
Kõigil teklid enne aktust käes 
X klasside õpilased seisavad pidulikes rõivastes aulas klassiti, teklid on asetatud vasaku käe randmele, mida hoitakse vöö kõrgusel küünarnukist painutatuna. 
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.45
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
10. klass
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)