Õpilasürituse stsenaarium: Tervisespordipäev (20. september 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Ülle Räim, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 24. mai 2018. a. kell 19.56
Üritus muudetud: 10. september 2018. a. kell 21.43
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Hoiame traditsioone
Innustame õpilasi leidma endale sobiva liikumise viisi
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9:30 - 16
Toimumise koht:
Kuressaare spordirajatised
Sihtgrupp:
1.-12. kl
Kirjeldus:
9:15 Kogunemine kooli ees
Vaata rongkäigu asetuse plaani 20.09 väravapostide peal
9:30 Rongkäik kooli eest lossihoovi
Klassil kaasas klassiplakat.
Loosihoovis klasside asetuse plaani saadame vahetult enne spordipäeva.

10:00 21. Tervisespordipäeva pidulik avamine
Peale avamist klassidevahelised pendelteatejooksud(1. klassile plaksujooks)

11:00 1. klassid matkavad tagasi kooli.
Toitlustamine koolis. Klassijuhataja lepib eelnevalt haldusjuhiga kellaajas kokku.

11:30 2. klassid – spordiala algus spordikeskuse kergejõustikuhallis
Kooli poolt toitlustamist sel päeval ei toimu. Muud kokkulepped teeb klassijuhataja haldusjuhiga.

Riietus sportlik, kaasa sportimiseks sobilikud sisejalanõud.
Soovitav veepudel ja midagi toitvat(müslibatoon, võileib vms) kaasa.

11:30 3a ja 3d tuletõrjesport Titerannas.
Kooli poolt toitlustamist sel päeval ei toimu. Muud kokkulepped teeb klassijuhataja haldusjuhiga.

Riietus ja jalanõud sportlikud, ilmastikule vastavad.
Soovitav veepudel ja midagi toitvat(müslibatoon, võileib vms) kaasa.

11:30 3b ja 3c võrkpall spordikeskuse vanas saalis.
Riietus sportlik, kaasa sportimiseks sobilikud sisejalanõud.
Soovitav veepudel ja midagi toitvat(müslibatoon, võileib vms) kaasa.

Klassiõpetajad tegelevad pikapäeva õpilastega kuni
13:00-ni
11:30 Spordialade algused vastavalt õpilase valikule

13:00 Pikapäevarühm

4.-12. klassile spordialadele registreerimine:
algus 14.09 kell 20
lõpp 17.09 kell 20
Vastutaja:
Ülle Räim
Korraldustoimkond:
Spordiosakonna õpetajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)